Tishka17

karp, а как насчет поддержки xhtml-im в жтолке?